ตู้ขายของอัตโนมัติในโอไฮโอมีพลังในการช่วยชีวิตนี่คือวิธี : ScienceAlert

2022-12-23 20:46:14 By : Ms. Susan Zhou

Suzanne Bachmeyer ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันของ Caracole ซึ่งเป็นองค์กรบริการด้าน HIV/AIDS ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองกล่าวว่า "หลักสำคัญของการลดอันตรายคือการช่วยให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดมีสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"